Växjö

Rotaryklubbarna i Växjö genomför sedan 2015 ett mentorsprogram för nyanlända flyktingar i Växjö kommun med akademisk utbildning eller yrkesutbildning.

Projektet ägs av den ideella föreningen ”Yrkesmentorer inom Rotary” med Rotaryklubbarna i Växjö som utförande medlemmar. Projektet genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen och Växjö kommun och med stöd från Länsstyrelsen i Kronoberg.

Genom att använda Rotarys yrkesnätverk i integrationsarbetet för nyanlända, ges utländska akademiker och yrkesutbildade en snabbare väg till svensk arbetsmarknad.

Kontaktperson:  Ola Larsson, vaxjo.rotarymentorer@gmail.com

Anmäl dig som mentor/adept på sidan https://rotarymentorer.se/mentor-adept/