Kalmar

Kalmar projektet avslutat 2018!

Rotaryklubbarna i Kalmar bedriver tillsammans med Länsstyrelsen, Kalmar kommun och Arbetsförmedlingen yrkesmentors verksamhet sedan mars 2016. Mer än 20 nyanlända akademiker träffar regelbundet mentorer från Rotary. Ca en tredjedel har redan kommit i arbete, inom ett år sedan starten.

2018-07-26 beslöt projektgruppen i Kalmar vid möte med Arbetsförmedlingen att upphöra med Mentorsprojektet i dess nuvarande form. Projekttiden är till ända. Målgruppen har drastiskt decimerats. De kvarvarande i etableringsfasen har antingen jobb eller studerar. I de fall någon uttryckligen önskar en mentor med Rotary kvarstår jag som kontaktman. Vi uppnådde vårt mål med 30 matchningar under perioden mars 2016 – 30 dec 2017. Tack för all hjälp och intressanta kontakter. Med vänlig hälsning, Eva Enochsson, Kalmar Rotaryklubb, Projektansvarig Kalmar.

Kontakperson: Eva Enochsson, evaenochsson@hotmail.com 

integrationsnytt_mars2017