Välkommen till Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening (YRIF) som vi formellt heter. En organisation för Rotaryklubbar som vill arbeta med integrationsprojekt i Sverige.

Föreningen arbetar med att hjälpa Rotaryklubbar starta och bedriva framgångsrika integrationsprojekt. Föreningen har drivit och avslutat fem projekt, bedriver just nu ett projekt och har ansökan inne för ytterligare ett projekt.
Vid ytterligare sju projektansökningar som blivit godkända har en myndighet blivit projektägare (t ex Varbergs kommun, Stockholms stad, Uppsala kommun). Inom dessa projekt för de aktuella Rotaryklubbarna en dialog direkt med projektägarna om aktiviteter, åtgärder, ersättningar och redovisning av resultat.
Förutom detta finns ett antal Rotaryklubbar som i egen regi bedriver mentorsverksamhet, språkcaféer och andra möten med nyanlända.

Möt en blivande kollega – framgångsrik integration i Sverige!
Vår målgrupp är nyanlända akademiker som har högre yrkeskompetens.

Vad är ett yrkesmentorsprojekt?
Ett projekt är när en/flera Rotaryklubbar som samverkar kring integrationsprojekt för nyanlända som är akademiker eller har högre yrkeskompetens.

Hur gör vi?
Inom projektet förmedlar/matchar vi mentorer till adepter/deltagare som önskar finna snabbare vägar till arbetsmarknaden och öka kunskapen om det svenska samhället. Rotary är världens största yrkesnätverk och vi står idag för en yrkesbredd med personer inom de flesta yrkesområden från såväl offentlig som privat sektor. Några klubbar har valt annorlunda upplägg med t ex språkcafé, allmänna möten och aktiviteter i grupp.

Rotary som aktör inom det civila samhället.
Yrkesmentorerna inom Rotary har kommit att bli en mycket stark och seriös uppskattad partner i det civila samhället, där föreningen genom sitt ideella samhällsengagemang genomför  mentorsprogram.

Mentorer
Att vara mentor är ett intressant och givande samt är en del av Rotarys uppförandekod, Service Above Self. Vi skapar möjligheter för många att komma in och få kontakt på arbetsmarknaden. Vi ger vägledning för studier, bidrar till valideringsprocessen, och bidrar till en  snabbare kontakt i våra samhällsnätverk.

Resultat
Idag kan vi notera uppemot 800 registrerade mentorer/adept relationer och nästan hälften av adepterna har fått jobb eller praktik. Om du är intresserad att anmäla dig som mentor eller deltagare/adept i våra olika regionala projekt ber vi dig gå in på våra projektsidor och anmäl ditt intresse.

När det gäller den kontinuerliga verksamheten så beskrivs den i stor utsträckning på föreningens Facebook sida.
Gilla och dela till dina vänner på Facebook.