Kristianstad

Initiativet Yrkesmentorer Kristianstad är en del av Rotarys breda och stora nätverk samt en del av det civila samhället (Den idéburna sektorn)

Initiativet startade 2015 genom att Rotaryklubbar i Kristianstad, Arbetsförmedlingen och Kristianstad kommun gemensamt satte upp riktlinjer för en möjlig integrationssatsning.

Initiativet har till ändamål att främja medlemmars ideella intresse genom själva eller genom annan bedriva yrkes- eller branschanknuten mentorsverksamhet.

Projektet är avslutat och det finns inte längre möjlighet att anmäla sin som Adept eller Mentor.