Göteborg

I Västsverige genomfördes ett antal projekt inom Rotary Yrkesmentorer under 2010-2018. Samtidigt fick föreningens projekt spridning till andra län genom stöd av dåvarande landshövdingen i Västra Götaland, Lars Bäckström.

Du hittar våra nyhetsbrev från denna tis längst ner under fliken Dokument

Alla projekt i Göteborg är avslutade och det finns inte längre möjlighet att anmäla sig som Adept eller Mentor.