Föreningen

Välkommen till föreningen Rotary Yrkesmentorer!

I flikarna nedan kan du läsa lite om föreningen, hur man blir medlem och vilka klubbar som redan är medlemmar.