Halland

Rotary i Halland genomförde under 2015-2016 ett mentorsprogram för nyanlända flyktingar och anhöriga. Projektägare var Varbergs kommun. Projektet genomförs i samarbete med Rotary och Arbetsförmedlingen.
Projektet är avslutat.

Det finns inte längre möjlighet att anmäla sig som Adept eller Mentor.