Kontakt

Om du har frågor kring Rotary Yrkesmentorer och våra projekt kan du kontakta styrelsen via info@rotarymentorer.se

  • Peter Eklund, ordförande, Uppsala-Linné Rotaryklubb
  • Lars Setterberg, skattmästare, Orust Rotaryklubb
  • Kristofer Erlandsson, Stockholms Västra Rotaryklubb
  • Ulf Andersson, Göteborg-Kungsporten Rotaryklubb

Suppleanter: