Uppsala

Måndagen den 15 februari 2016 samlades ett 40-tal Rotarymedlemmar på Uppsala slott för ett första möte som yrkesmentorer. Syftet är att öka förutsättningarna för en snabbare integration på den svenska arbetsmarknaden av nyanlända akademiker med flyktingstatus. Projektet som löper över tre terminer är ett samarbete mellan arbetsförmedlingen, länsstyrelsen, Uppsala kommun och Rotaryklubbar i Uppsala län.

Läs mer

Kontaktperson Uppsala: Peter Eklund, peter.ng.eklund@gmail.com

Anmäl dig som mentor/adept på sidan https://rotarymentorer.se/mentor-adept/