Östergötland

Rotary i Östergötland genomför sedan 2015 ett mentorsprogram för nyanlända flyktingar och anhöriga.

Projektet förvaltas av den ideella föreningen ”Yrkesmentorer inom Rotary” med ett antal Rotaryklubbar inom Östergötland som medlemmar. Projektet genomförs av berörda klubbar i samarbete med Länsstyrelsen i Östergötland och Arbetsförmedlingen.

Genom att använda Rotarys yrkesnätverk i integrationsarbetet för nyanlända, ges utländska akademiker och yrkesutbildade en snabbare väg till svensk arbetsmarknad.

Kontaktpersoner:
Hans Lindman, hans.lindman@adoculus.se

Tidigare kontaktpersoner:
Ulf Nässen, ulf.nassen@outlook.com
Gunnar Dahlbäck, gunnar.o.dahlback@gmail.com

Se även separat information om projektet i Linköping

Anmäl dig som mentor/adept på sidan https://rotarymentorer.se/mentor-adept/