Om föreningen

Hösten 2010 togs ett projektinitiativ via några Rotaryklubbar i Västra Sverige. Föreningens första projekt som startades var under rubriken ”Yrkesmentorskap för nyanlända akademiker med flyktingstatus” detta lade grunden för det som föreningen representerar idag. Intresset för olika projektinitiativ inom yrkesmentorskap inom Rotary är idag stort.

Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening, en del av Rotarys breda och stora nätverk samt en del av det civila samhället. (Den idéburna sektorn) Föreningen bildades senhösten 2010 av några Rotaryklubbar i Västsverige efter ett projektinitiativ av Ulla Ekström, medlem i Vänersborg Aurora Rotaryklubb. Det första projektet hade namnet Yrkesmentorskap för nyanlända akademiker. Projektet pågick i tre år och föll väl ut vilket innebar en fortsättning, samt kom att utvecklas till att omfatta fler geografiska områden i Sverige.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ideella intresse genom själva eller genom annan bedriva yrkes- eller branschanknuten mentorsverksamhet. Mentorsarbetet kan leda till en personlig utveckling, ett steg i karriären och till studier eller arbete för många människor som har ett starkt behov av stöd. Arbetet är också viktigt ur ett samhällsperspektiv för att få ut välutbildade människor på den svenska arbetsmarknaden.

Genom ett engagemang i föreningen som mentor eller medlem, kan man bidra till en ökad tillväxt och välfärd för ALLA. En adept som står i behov av ett yrkesnätverk eller ett stort samhällsnätverk ges ofta genom mötet med våra mentorer en snabbare väg in på den svenska arbetsmarknaden. Att detta sammantaget skapar en välfärd för ALLA ger en ökad samhällsvinst. Föreningens resultat hitintills anses goda, varför intresset nu är mycket stort för föreningens arbetssätt och de enskilda projekt som just nu pågår.

Föreningen växer inte bara geografiskt utan även medlemsmässigt mycket snabbt vilket är mycket glädjande. Det kommer att innebära mer kunskap och kompetens i föreningens viktigaste resurs; våra mentorer. Finns intresse för medlemskap, mentorsarbete eller vill Du anmäla dig som deltagare/adept för ett starkt mentorskap, tveka inte att anmäla Dig! Vill Din Rotaryklubb ansöka om medlemskap så sänd bara oss en enkel ansökan till Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening.

Väl Mött!

Styrelsen