Stockholm

Rotary Yrkesmentorer kommer inom kort att rulla igång även i Stockholms län. På samma sätt som i Uppsala län kommer Stockholms stad att disponera s k § 37 medel från Länsstyrelsen för att täcka omkostnader. Projektet blir läns-täckande dvs del av Rotary distrikt 2350 och del av Rotary distrikt 2370. Clas-Henric Wallgren har nyligen utsetts till projektledare inom Stockholms stad och inåt i Rotary distrikt 2350 kommer nuvarande DG Kristofer Erlandsson att vara projektledare och Alice Bilfeldt från Rotary Stockholms Norra biträdande projektledare. I Rotary distrikt 2370 är DGN Tommy Lekenmyr projektledare. Målet för projektet som löper under 16 månader är att mobilisera och engagera ca 300 mentorer i de båda distrikten tillsammans. Profilen på adepterna är:

  • Akademiker eller motsvarande utbildningsbakgrund
  • Uppehållstillstånd
  • Max 5-6 år i Sverige
  • Tillräcklig kunskap i svenska för att kunna tillgodogöra sig mentorskapet.

Mentorerna uppdrag är fortsatt inte att fixa jobb utan att hjälpa till med introduktion till svenskt samhällsliv och arbetsliv och att hjälpa till med kontakter och öppna eller åtminstone peka på dörrar. Språkträning bli en naturlig del av i kontakten med adepten. Mentorn får en viss utbildning för uppdraget och en matchning sker vid flera tillfällen för att få bästa möjliga effekt.

Inbjudan till After Work och Mentorsträff den 25 april 2018, kl 17:30, Inbjudan 25_4 2018 Sthlm

Läs vår info: Sthlm_info

Kontaktpersoner:

Anmäl dig som mentor/adept på sidan https://rotarymentorer.se/mentor-adept/