Projekt

Se de projekt som just nu är igång under flikarna under Projekt.

Just nu så påbörjas en hel del projekt där vi inte hunnit få in någon information.
Om ni har ett projekt i era klubbar som ni vill ha länkade hit så skicka ett e-postmeddelande till info@rotarymentorer.se

Vi har flera former av samarbetsprojekt, men det framgår på varje sida. Ibland har vi fått medel till Rotary Yrkesmentorer för att genomföra projektet, ibland ligger uppdraget på en kommun, länsstyrelsen eller motsvarande att i samråd med Rotary genomföra projektet och ibland är det bara klubbar som tar egna initiativ med egna resurser.