Göteborg

Göteborg är på väg att starta ett nytt projekt inom Storgöteborg, de 13 kommunerna som samarbetar inom Göteborgsregionens kommunalförbund, http://www.grkom.se/

Kontaktperson; Per-Ola Attman, per-ola.attman@vgregion.se

Yrkesmentorer_medium