* Utvärdering av projektet i Linköping 2017

Denna utvärderingsrapport består av två utvärderingar som vardera grundar sig på 26 respektive 25 mentorsenkäter per gång det vill säga 51 enkätsvar totalt. Enkätsvaren har samlats in efter att paren varit aktiva under cirka 8 månader.
Deltagande adepter har inte fått någon enkät utan enbart möjligheten att besvara frågan med några korta ord eller meningar: Vad har mentorskapet betytt för Dig?

Linkoping_utvardering_20170518